Week 2: Vectors

Table tennis

Vectors can be observed when playing table tennis. Kapag nilalagyan ng spin ng players yung ping pong ball kailangan tama yung force at direction ng paghampas para umayon yung trajectory ng bola sa gusto ng player.